Syndrom DDA – Jak zapobiec konsekwencjom alkoholizmu roztaczającym się na dobro dziecka?

76 0

Alkoholizm jest chorobą, której następstwa dosięgają nie tylko zdrowia i życia chorego, ale również partnerów (poprzez zjawisko współuzależnienia). Gdy alkoholik zakłada rodzinę, konsekwencje jego szkodliwego picia ponoszą również dzieci. Coraz więcej słyszymy o sydromie DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików. Osoby uzależnione oraz współuzależnione nie zdają sobie sprawy, że swoimi zachowaniami wyrządzają dziecku krzywdę na całe życie. Na czym polega syndrom DDA? Odpowiedź poniżej.

Charakterystyka syndromu DDA

Na wystąpienie syndromu DDA pracuje alkoholik i cała jego rodzina przez okres dzieciństwa potomstwa. Uwydatnia się on dopiero w dorosłości i na postać upośledzonego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego jednostki pochodzącej z rodziny alkoholickiej.

Syndrom DDA charakteryzuje się między innymi:

  • niskie poczucie własnej wartości
  • nieustanne poczucie wstydu w sytuacjach społecznych
  • blokada emocjonalna, zahamowanie uzewnętrzniania swoich uczuć, brak otwartości na uczucia innych i trudności w tworzeniu związków
  • odczuwanie nieustannego lęku o swą stabilną sytuację, co wzmaga działania opierające się na nieustannej kontroli wszystkich i wszystkiego
  • brak zaufania do innych
  • schematyzm działania i obawa przed czymś nowym
  • wybieranie samotności, brak czerpania przyjemności z relacji z innymi
  • lęk przed odrzuceniem w związku
  • częste poczucie wyalienowania społecznego

Rodziny alkohilockie działają na szkodę dzieci poprzez zakazy eksponowania swoich uczuć, przekładanie alkoholu nad troskę o potomstwo oraz uwikłanie partnerów we współuzależnienie. Takich dzieci nie ma kto kochać i nauczyć wzorów ról społecznych, które właśnie wynosimy z domu rodzinnego.

Co może zrobić alkoholik, by ratować dobro swoich dzieci?

Przede wszystkim chory powinien przestać pić i zgłoś i się na odwyk i terapię. Terapia antyalkoholowa powinna dotyczyć również współuzależnionego partnera. Rodzice powinni mieć tu na uwadze dobro dziecka i zrobić wszystko, by pomóc mu wejść w świat dorosłości jako pewny siebie człowiek, który w pełni sam się akceptuje.

W efektywnej terapii choremu może pomóc wszywka alkoholowa. Działa oba w sposób odstraszający na trunek u alkoholika, zaś współuzależnionego partnera zwalnia z odpowiedzialności za staranie się o domowy spokój.

Dodaj komentarz